Tallinna Linnavolikogu 02.09.2004 määrus number 32.
Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine