Tolli tn 8/Lai tn 54 linnamaale valitseja määramine

Tallinna Linnavalitsus 25.08.2004 korraldus number 1627
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2021
Redaktsiooni kehtivus - 01.01.2021
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.12.2020 nr 1415, jõustumine 01.01.2021

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. august 2004 nr 1627-k

 

 

 

 

 

Tolli tn 8/Lai tn 54 linnamaale valitseja määramine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktid 5, 10 ja 12 ning Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 määruse nr 91 punkti 1.6

 

 

 

 

 

       

1. Määrata Tallinna Linnaarhiiv (asukoht Tolli tn 6, 10133 Tallinn) järgmise linnamaa valitsejaks:

1.1  asukoht – Tolli tn 8/Lai tn 54,

katastritunnus – 78401:101:4400,

pindala – 990 m²,

sihtotstarve –sotsiaalmaa,

maa maksustamishind – 752400 krooni vastavalt maksustamishinna 21. jaanuari 2004 aktile nr 1159.

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile;

2.2 registreerida korraldusest tulenevad muudatused Tallinna linnamaa registris.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär