Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tolli tn 8/Lai tn 54 linnamaale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 25.08.2004 korraldus number 1627
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2021

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.12.2020 nr 1415, jõustumine 01.01.2021

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. august 2004 nr 1627-k

 

 

 

 

 

Tolli tn 8/Lai tn 54 linnamaale valitseja määramine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktid 5, 10 ja 12 ning Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 määruse nr 91 punkti 1.6

 

 

 

 

 

       

1. Määrata Tallinna Linnaarhiiv (asukoht Tolli tn 6, 10133 Tallinn) järgmise linnamaa valitsejaks:

1.1  asukoht – Tolli tn 8/Lai tn 54,

katastritunnus – 78401:101:4400,

pindala – 990 m²,

sihtotstarve –sotsiaalmaa,

maa maksustamishind – 752400 krooni vastavalt maksustamishinna 21. jaanuari 2004 aktile nr 1159.

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile;

2.2 registreerida korraldusest tulenevad muudatused Tallinna linnamaa registris.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär