Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Mõigu ja Raku-Raudalu tegevuspiirkondades
Tallinna Linnavolikogu 19.08.2004 otsus number 182
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2004 - ...

KEHTETU

Tvk o 13.12.2007 nr 293

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

otsus

 

 

Tallinn

19. august 2004 nr 182

 

 

 

 

Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Mõigu ja Raku-Raudalu tegevuspiirkondades

 

 

 

Juhindudes Konkurentsiseaduse § 14 lg 2, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lg 2, Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusest nr 303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord“ ja linnavolikogu 15. juuni 2000 otsusest nr 214 “Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Määrata AKTSIASELTS TALLINNA VESI vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Mõigu tegevuspiirkonnas viieks aastaks.

2. Määrata AKTSIASELTS TALLINNA VESI vee-ettevõtjaks Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Raku-Raudalu tegevuspiirkonnas viieks aastaks.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kolmekümne päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees