Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 18.08.2004 määrus number 70 [RT IV, 08.08.2013, 50]
Jõustumine:23.08.2004
Redaktsiooni kehtivus:23.08.2004 - ... [RT IV, 08.08.2013, 50]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

18. august 2004 nr 70

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine

Kesklinnas

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3, lg 4, § 6 lg 1, 2 ja § 13 lg 1, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3.2 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Kesklinna halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Määrata Kadrioru asumis, Maarjamäe klinti ümbritseva ala detailplaneeringuga ettenähtud tänavale nimeks Maarjaheina tänav vastavalt määruse lisale.

2.  Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Maarjaheina tänava nime alusel moodustatavatele kruntidele aadressid.

3. Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4.    Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5.    Määrus jõustub  23. augustil 2004.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa