Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Sõjamäe tn 10 Dvigateli tööstuspargi detailplaneeringu alasse jäävate kinnistute aadresside muutmine ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2004 korraldus number 1441
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. juuni 2004 nr 1441-k

 

 

Suur-Sõjamäe tn 10 Dvigateli tööstuspargi detailplaneeringu alasse jäävate kinnistute aadresside muutmine ja sihtotstarvete määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Maakatastriseaduse § 18 lg 2, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 otsusega nr 32 kehtestatud Suur-Sõjamäe tn 10 Dvigateli tööstuspargi detailplaneeringu Lasnamäe linnaosas, Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2003 määruse nr 28 “Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas“ ja aktsiaseltsi Air Cargo Estonia, aktsiaseltsi Dunven, Aktsiaseltsi DV-Kinnisvara, Aktsiaseltsi Dvigatel, aktsiaseltsi DVITAL, Aktsiaseltsi Ekast, Aktsiaseltsi Gaur, Aktsiaseltsi Hansa Liising Eesti, aktsiaseltsi MARKLING 01.detsembri 2003 ning Aktsiaseltsi RIGUAL 17. juuni 2004 avalduse

 

 

1.         Muuta kinnistute aadressid ning määrata sihtotstarbed vastavalt Suur-Sõjamäe tn 10 Dvigateli tööstuspargi detailplaneeringule Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1   senised aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1          Keevise tn 1, kinnistusregistri registriosa nr 17852, katastritunnus 78403:315:1490, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 50% ja sotsiaalmaa 50%;

1.1.2          Keevise tn 3, kinnistusregistri registriosa nr 18139, katastritunnus 78403:315:0610, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.3          Keevise tn 5, kinnistusregistri registriosa nr 18143, katastritunnus 78403:315:0620, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.4          Keevise tn 6, kinnistusregistri registriosa nr 40719, katastritunnus 78403:315:1000, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.5          Keevise tn 7, kinnistusregistri registriosa nr 36885, katastritunnus 78403:315:0790, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.6          Keevise tn 10, kinnistusregistri registriosa nr 39242, katastritunnus 78403:315:1010, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.7           Keevise tn 12, kinnistusregistri registriosa nr 39240, katastritunnus 78403:315:1020, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.8          Keevise tn 14, kinnistusregistri registriosa nr 39879, katastritunnus 78403:315:1030, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.9          Keevise ja Valukoja tn lõik T-1, kinnistusregistri registriosa nr 129033, katastritunnus 78403:315:2570, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.10      Keevise tn lõik T-2, kinnistusregistri registriosa nr 129031, katastritunnus 78403:315:2590, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.11      Sepise tn 2, kinnistusregistri registriosa nr 39397, katastritunnus 78403:315:1040, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.1.12      Sepise tn 4, kinnistusregistri registriosa nr 33810, katastritunnus 78403:315:0690, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.13      Sepise tn 6, kinnistusregistri registriosa nr 29571, katastritunnus 78403:315:0580, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.14      Sepise tn 18, kinnistusregistri registriosa nr 36097, katastritunnus 78403:315:0570, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.15      Sepise tn 20, kinnistusregistri registriosa nr 36098, katastritunnus 78403:315:1810, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.16      Sepise tn 24, kinnistusregistri registriosa nr 18137, katastritunnus 78403:315:0730, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.17      Suur-Sõjamäe tn 8, kinnistusregistri registriosa nr 41652, katastritunnus 78403:315:0630, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.18      Suur-Sõjamäe tn 8b, kinnistusregistri registriosa nr 29570, katastritunnus 78403:315:1750, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.19      Suur-Sõjamäe tn 10, kinnistusregistri registriosa nr 46222, katastritunnus 78403:315:2150, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.20      Suur-Sõjamäe tn 10A, kinnistusregistri registriosa nr 29566, katastritunnus 78403:315:0970, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.21      Suur-Sõjamäe tn 10B, kinnistusregistri registriosa nr 37631, katastritunnus 78403:315:1600, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.22      Suur-Sõjamäe tn 10C, kinnistusregistri registriosa nr 25616, katastritunnus 78403:315:0980, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.23      Suur-Sõjamäe tn 12, kinnistusregistri registriosa nr 40714, katastritunnus 78403:315:2220, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.24      Suur-Sõjamäe tn 12A, kinnistusregistri registriosa nr 40717, katastritunnus 78403:315:0990, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.25      Suur-Sõjamäe tn 12B, kinnistusregistri registriosa nr 22704, katastritunnus 78403:315:0770, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.26      Suur-Sõjamäe tn 12c, kinnistusregistri registriosa nr 41663, katastritunnus 78403:315:1160, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.27      Valukoja tn 1, kinnistusregistri registriosa nr 94708, katastritunnus 78403:315:2320, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.28      Valukoja tn 3, kinnistusregistri registriosa nr 39241, katastritunnus 78403:315:1060, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.29      Valukoja tn 4, kinnistusregistri registriosa nr 40716, katastritunnus 78403:315:1070, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.30      Valukoja tn 5, kinnistusregistri registriosa nr 22703, katastritunnus 78403:315:1080, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.31       Valukoja tn 6, kinnistusregistri registriosa nr 28703, katastritunnus 78403:315:1090, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.32      Valukoja tn 7, kinnistusregistri registriosa nr 40718, katastritunnus 78403:315:1100, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.33      Valukoja tn 9, kinnistusregistri registriosa nr 41662, katastritunnus 78403:315:1120, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.34      Valukoja tn 11, kinnistusregistri registriosa nr 22702, katastritunnus 78403:315:1140, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.35      Valukoja tn 13, kinnistusregistri registriosa nr 22717, katastritunnus 78403:315:1270, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.36      Valukoja tn 14, kinnistusregistri registriosa nr 12174, katastritunnus 78403:315:1860, maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.37      Valukoja tn 16, kinnistusregistri registriosa nr 14363, katastritunnus 78403:315:0740, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.38      Valukoja tn 17, kinnistusregistri registriosa nr 14362, katastritunnus 78403:315:0670, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.39      Valukoja tn 18, kinnistusregistri registriosa nr 14361, katastritunnus 78403:315:0590, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.40      Valukoja tn 19, kinnistusregistri registriosa nr 22701, katastritunnus 78403:315:1150, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.1.41      Valukoja ja Sepise tn lõik T-1, kinnistusregistri registriosa nr 129032, katastritunnus 78403:315:2600, maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%.

1.2      uued aadressid ja sihtotstarbed:

1.2.1          Keevise tn 1/ Suur-Sõjamäe tn 10a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 12 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 50% ja sotsiaalmaa 50%;

1.2.2          Keevise tn 2/ Suur-Sõjamäe tn 10 , vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.3          Keevise tn 3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 15 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.4          Keevise tn 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 51 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.5          Keevise tn 5, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 54 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.6          Keevise tn 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 6 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.7          Keevise tn 9/ Valukoja tn 2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 35 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 80% ja tootmismaa 20%;

1.2.8          Keevise tn 10, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 9a ja nr 9b on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.9          Keevise tn 13a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 37b on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.10      Keevise tn 15/ Sepise tn 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 38 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.11      Keevise tn 15a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 38b on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.12      Keevise tn lõik Keevise tn 14 kõrval, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 64c on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.13      Keevise tänav, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 64b on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.14      Lennujaama tee 5, vastavalt detailplaneeringu positsioonidele nr 8a ja nr 8c on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.15      Lennujaama tee 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 10 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.16      Lennujaama tee 9/ Keevise tn 14, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 11 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.17      Lõõtsa tn 2/ Suur-Sõjamäe tn 10b, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 13 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.18      Lõõtsa tn 4, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 14 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.19      Lõõtsa tn 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 16 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.20      Lõõtsa tn 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 23 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.21      Lõõtsa tn 8/ Valukoja tn 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 17 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.22      Lõõtsa tn 9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 56 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.23      Lõõtsa tänav, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 66 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.24      Sepapaja tn 1, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 19 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.25      Sepapaja tn 2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 22 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.26      Sepapaja tn 3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 55 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.27      Sepapaja tn 6, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 24 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.28      Sepapaja tn 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 20 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%;

1.2.29      Sepapaja tn 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 57 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.30      Sepapaja tn 9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 21 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.31      Sepapaja tn 10, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 25 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.32      Sepapaja tn 11, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 58 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.33      Sepapaja tn 12, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 27a on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.34      Sepapaja tn 12a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 27b on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.35      Sepapaja tn 14, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 29c on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.36      Sepapaja tn 14a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 29a on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.37      Sepapaja tn 14b, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 29b on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.38      Sepapaja tänav, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 67 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.39      Sepise tn 2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 77a on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.40      Sepise tn 2a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 77b on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.41      Sepise tn 3, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 41a on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.42      Sepise tn 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 48 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.43      Sepise tn 9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 44 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.44      Sepise tn 10, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 47 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.45      Sepise tänav, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 76 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.46      Suur-Sõjamäe tn 8b, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 5 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2.47      Suur-Sõjamäe tn 12/ Sepapaja tn 5, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 18 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.48      Suur-Sõjamäe tänava raudteelõik, vastavalt detailplaneeringule on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.49      Valukoja tn 4c, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 39b on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.50      Valukoja tn 5, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 26a on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2.51      Valukoja tn 7, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 28a on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.52      Valukoja tn 7a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 28b on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.53      Valukoja tn 8a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 42b on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

1.2.54      Valukoja tn 8b, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 42c on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

1.2.55      Valukoja tn 9, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 59 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.56      Valukoja tn 10b, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 61 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.57      Valukoja tn 11, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 30a on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.58      Valukoja tn 12, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 75a on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.59      Valukoja tn 12a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 75b on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.60      Valukoja tn 14, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 46 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.61      Valukoja tn 16, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 49 on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.62      Valukoja tänav, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 73a on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.63      Valukoja tänava maa-ala Valukoja tn 4 ja Valukoja tn 8 vahel, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 74b on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.64      Valukoja tänava lõik Valukoja tn 16, 18 ja 22 kõrval, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 73b on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.65      Ääsi tn 2, vastavalt detaiplaneeringu positsioonile nr 31 on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

1.2.66      Ääsi tn 2a, vastavalt detaiplaneeringu positsioonile nr 69b on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.67      Ääsi tn 4, vastavalt detaiplaneeringu positsioonile nr 32a on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

1.2.68      Ääsi tn 4a, vastavalt detaiplaneeringu positsioonile nr 32c on maakasutuse sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%;

1.2.69      Ääsi tn 6, vastavalt detaiplaneeringu positsioonile nr 60a on maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%;

1.2.70      Ääsi tn 8a, vastavalt detaiplaneeringu positsioonile nr 69a on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%;

1.2.71      Ääsi tänav, vastavalt detaiplaneeringu positsioonile nr 68a on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%.

2.         Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Maa‑ameti Tallinna katastribüroole, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametile, aktsiaseltsile Air Cargo Estonia, Aktsiaseltsile DV-Kinnisvara, Aktsiaseltsile Dvigatel, aktsiaseltsile DVITAL, aktsiaseltsile Dunven, Aktsiaseltsile Ekast, Aktsiaseltsile Gaur, Aktsiaseltsile Hansa Liising Eesti, aktsiaseltsile MARKLING ja Aktsiaseltsile RIGUAL.

3.         Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär