Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
E.Särgava allee 4 linnamaale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 16.06.2004 korraldus number 1278
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivus: - 01.01.2021

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 21.12.2020 nr 1415, jõustumine 01.01.2021

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. juuni 2004 nr 1278-k

 

 

 

 

 

E.Särgava allee 4 linnamaale valitseja määramine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktid 10 ja 12 ning Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 määruse nr 91 punkti 1.6

 

 

 

 

 

       

1. Määrata Tallinna Linnakantselei (asukoht Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) järgmise linnamaa valitsejaks:

1.1 asukoht – E.Särgava allee 4,

katastritunnus – 78402:208:0060,

pindala – 9047 m2,

sihtotstarve – sotsiaalmaa,

maa maksustamishind – 452400 krooni vastavalt maa maksustamishinna 24. septembri 2003  aktile nr 1025.

 

2. Tallinna Maa-ametil:

2.1 teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantseleile;

2.2 registreerida korraldusest tulenevad muudatused Tallinna linnamaa registris. 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär