Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 30.06.2004 määrus number 29
Jõustumine:07.07.2004
Kehtetuks tunnistamine:01.11.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2008 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.11.2008

REDAKTSIOON:

Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008

Tvk m 17.04.2008 nr 17 jõust. 01.09.2008

Tvk m 17.04.2008 nr 17 jõust. 15.05.2008

Tvk m 07.02.2008 nr 5 jõust. 01.09.2008

Tvk m 06.03.2008 nr 11 jõust. 13.03.2008

Tvk m 21.06.2007 nr 26 jõust. 01.08.2007

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

30. juuni 2004 nr 29

 

 

 

 

Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Võttes aluseks Alkoholiseaduse § 42 lg 1 ja Reklaamiseaduse § 13 lg 4 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

11 (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

12. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

2. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

3. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

31. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

4. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

5. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

6. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

7. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

8.(Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.11.2008)

9.(Kehtetu - Tvk m 21.06.2007 nr 26 jõust. 01.08.2007)

91. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

91.1 (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

91.2 (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

92. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

10. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

11. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees