Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 30.06.2004 määrus number 29
Jõustumine:07.07.2004
Kehtetuks tunnistamine:01.11.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2008 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.11.2008

REDAKTSIOON:

Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008

Tvk m 17.04.2008 nr 17 jõust. 01.09.2008

Tvk m 17.04.2008 nr 17 jõust. 15.05.2008

Tvk m 07.02.2008 nr 5 jõust. 01.09.2008

Tvk m 06.03.2008 nr 11 jõust. 13.03.2008

Tvk m 21.06.2007 nr 26 jõust. 01.08.2007

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

30. juuni 2004 nr 29

 

 

 

 

Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine

 

 

 

Võttes aluseks Alkoholiseaduse § 42 lg 1 ja Reklaamiseaduse § 13 lg 4 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

11 (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

12. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

2. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

3. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

31. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

4. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

5. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

6. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

7. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

8.(Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.11.2008)

9.(Kehtetu - Tvk m 21.06.2007 nr 26 jõust. 01.08.2007)

91. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

91.1 (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

91.2 (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

92. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

10. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

11. (Kehtetu - Tvk m 18.09.2008 nr 30 jõust. 01.10.2008)

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees