Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Strateegia "Tallinn 2025" kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 10.06.2004 määrus number 23
Jõustumine:17.06.2004
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 04.11.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 04.11.2010 nr 255

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011, õigusaktis lugeda euro kasutusele võtmisel märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel.

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

10. juuni 2004 nr 23

 

 

 

 

Strateegia “Tallinn 2025” kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja lähtudes linnavalitsuse ettepanekust, mille eesmärgiks on viia linna arengu kavandamine pikaajalisemale alusele ja tagada parem kooskõla erinevate linna arengut määratlevate dokumentide vahel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Kinnitada strateegia “Tallinn 2025” vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel:

2.1 arvestada strateegiaga “Tallinn 2025” järgnevate aastate eelarvestrateegiate, arengukavade (üldiste, valdkondlike, funktsionaalsete) ning muude arengut määratlevate dokumentide koostamisel;

2.2 töötada 4. augustiks 2004 välja kord, mille alusel hinnata iga-aastaselt strateegia realiseerimist ning teha selle alusel muudatusi teistesse linna arengut määravatesse dokumentidesse (linna arengukava, eelarvestrateegia jt) ja operatiivsetesse tegevusplaanidesse ning vajaduse korral otsustada strateegia enda täiendamine või uuendamine.

3. Määrus jõustub 17. juunil 2004.

 

 

 

 

Pavel Starostin

Tallinna Linnavolikogu aseesimees

 

 

STRATEEGIA “Tallinn 2025”