Tallinna Linnavalitsus 21.04.2004 määrus number 44.
Tallinna Õpetajate Maja põhimääruse kinnitamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord Tvk m 39 19.06.2003 01.10.2003
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996