Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hõbeda tn 2/Terase tn 13 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 21.04.2004 korraldus number 741
Redaktsiooni kehtivus:21.04.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. veebruar 2004 nr 741-k

 

 

Hõbeda tn 2/Terase tn 13
maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 06. oktoobri 1997 otsuse nr 9349, ostu-müügi- ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 22. märtsist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 3171, ehitise müügilepingu, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu ja pandilepingu 04. septembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 6522, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja liisingulepingu ning maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 22. jaanuarist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 600, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitiste mõttelise osa müügilepingu ja liisingulepingu ning maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 22. jaanuarist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 605, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja pandilepingu ning maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 22. jaanuarist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 612, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja pandilepingu ning maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 22. jaanuarist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 617, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitiste mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 10. veebruarist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 1266, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja liisingulepingu, kasutuskorra kokkuleppe ning maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu ja käenduslepingu 03. märtsist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 1842, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja kasutuskorra kokkuleppe ning maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 24. märtsist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 2394, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja kasutuskorra kokkuleppe ning maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu 02. aprillist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 2605, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja kasutuskorra kokkuleppe ning maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu ja pandilepingu 14. maist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 3733, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja kasutuskorra kokkuleppe ning maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu ja pandilepingu 19. maist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 3843, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitiste mõttelise osa müügilepingu, pandilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 04. juunist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 4924, pandi osalise kustutamise avalduse, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja kasutuskorra kokkuleppe ning maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu ning ehitise mõttelise osa liisingulepingu 27. augustist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 6952, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu 23. septembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 4865, lepingu osalise lõpetamise kokkuleppe, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise lepingu, kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe, ehitise mõttelise osa müügilepingu ja pandilepingu 14. jaanuarist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 182 ja maa tagastamise toimiku nr 1963 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Hõbeda tn 2/Terase tn 13;

1.2 pindala: 319 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 422 pindalaga 308 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Ühisliisingu AS, registrikood 10281767, asuk. Tornimäe 2, Tallinn, 1078/6921 mõttelises osas;

2.2 Kadi Lambot, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1109/6921 mõttelises osas;

2.3 Epp Ehand, i. kXXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 534/6921 mõttelises osas;

2.4 Õie Aitsen, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Viljandi maakond, 304/6921 mõttelises osas;

2.5 Olav Sepp, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 262/6921 mõttelises osas;

2.6 Ene Tooming, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 372/6921 mõttelises osas;

2.7 Teve Rahula, i. kXXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1233/6921 mõttelises osas;

2.8 Margit Kotkas, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 631/6921 mõttelises osas;

2.9 Meelis Pihel, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 303/6921 mõttelises osas;

2.10 Teet Kamarik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 522/6921 mõttelises osas;

2.11 Aigi Sool, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 573/6921 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 422 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Ühisliisingu AS, 31 (kolmkümmend üks) krooni ja 15 senti;

5.2 Kadi Lambot, 32 (kolmkümmend kaks) krooni ja 5 senti;

5.3 Epp Ehand, 15 (viisteist) krooni ja 40 senti;

5.4 Õie Aitsen, 8 (kaheksa) krooni ja 80 senti;

5.5 Olav Sepp, 7 (seitse) krooni ja 60 senti;

5.6 Ene Tooming, 10 (kümme) krooni ja 70 senti;

5.7 Teve Rahula, 35 (kolmkümmend viis) krooni ja 60 senti;

5.8 Margit Kotkas, 18 (kaheksateist) krooni ja 20 senti;

5.9 Meelis Pihel, 8 (kaheksa) krooni ja 80 senti;

5.10 Teet Kamarik, 15 (viisteist) krooni ja 10 senti;

5.11 Aigi Sool, 16 (kuusteist) krooni ja 60 senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär