Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 07.04.2004 määrus number 37
jõustumine 12.04.2004

Redaktsiooni kehtivus 12.04.2004 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

7. aprill 2004 nr 37

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine

Pirita linnaosas

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Määrata Maarjamäe asumis, Kase tänav 68 kinnistu detailplaneeringuga ettenähtud tänavale nimeks Tohu tänav vastavalt määruse lisale.

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Tohu tänava nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

3. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5. Määrus jõustub 12. aprillil 2004.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa