Tänavanime määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 31.03.2004 määrus number 30
jõustumine 05.04.2004

Redaktsiooni kehtivus 05.04.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

31. märts 2004 nr 30

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine

Haabersti linnaosas

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Linnaosa Halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Määrata Tiskre asumisse, Rannamõisa tee 52b kinnistu detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt määruse lisale nimi Hansu tänav.

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Hansu tänava nime alusel moodustavatele kruntidele aadressid.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linna avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5. Määrus jõustub 5. aprillil 2004.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär