Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 31.03.2004 määrus number 31 [RT IV, 08.08.2013, 54]
Jõustumine:05.04.2004
Redaktsiooni kehtivus:05.04.2004 - ... [RT IV, 08.08.2013, 54]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

31. märts 2004 nr 31

 

 

 

 

 

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 7 ja § 10 lg 2 p 6, Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3.3 ja Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ning Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti ettepanekutest,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Määrata:

1.1 Tervise tänaval, Rahumäe tee ja Energia tänava vahelisel lõigul paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Järve haigla vastavalt määruse lisale 1;

1.2 Laagna teel, Varraku tänava ja Mustakivi tee vahelisel lõigul paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Taevakivi vastavalt määruse lisale 2;

1.3 Randvere teel, Pojengi tee ja Vabarna tee vahelisele lõigule planeeritava ühissõidukipeatuse nimeks Pojengi tee vastavalt määruse lisale 3;

1.4 Viru väljak 6 rajatavale autobussiterminalile nimeks Viru keskus ja nummerdada vastavalt nende arvule terminalis olevad peatused vastavalt määruse lisale 4;

1.5 Narva maanteel, Hobujaama tänava ja Manee˛i tänava vahelisel lõigul paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Hobujaama vastavalt määruse lisale 5;

1.6 Vana-Rannamõisa teel, Alemaa tänavaga ristumise piirkonda planeeritava ühissõidukipeatuse nimeks Alemaa vastavalt määruse lisale 6.

2. Muuta ühissõidukipeatuste nimed ja määrata uued nimed alljärgnevalt:

2.1 A.Laikmaa tänaval paikneva peatuse senine nimi – Teenindusmaja, uus nimi - A.Laikmaa;

2.2 Narva maanteel paikneva peatuse senine nimi – kauplus “Tallinn“, uus nimi - Hobujaama;

2.3 Hobujaama tänaval paikneva peatuse senine nimi Viru väljak, uus nimi – Hobujaama.

3. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

4. Määrus jõustub 5. aprillil 2004.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6