Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaelanike küsitluse läbiviimine
Tallinna Linnavolikogu 01.04.2004 otsus number 62
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2004 - ...

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

1. aprill 2004 nr 62

 

 

 

 

Linnaelanike küsitluse läbiviimine

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 16. mai 2002 määruse nr 32 Linnaelanike küsitluse läbiviimise korra p 2.2,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Viia 3.-9. mail 2004 läbi linnaosade küsitluspunktides linnaelanike küsitlus.

2. Küsitlusel linnaelanikele esitatav küsimus on: “Kas öist alkoholimüüki Tallinnas tuleks piirata?“.

3. Võtta teadmiseks, et Tallinna Linnavalitsus katab küsitluse kulud Tallinna Linnakantselei eelarvest.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10A, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest

 

 

 

 

Pavel Starostin

Tallinna Linnavolikogu aseesimees