Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Tallinna linna esindamiseks (Margus Kruusimägi)
Tallinna Linnavalitsus 31.03.2004 korraldus number 614
Kehtetuks tunnistamine:29.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:31.03.2004 - ...

KEHTETU:

Tlv k 29.04.2009 nr 706

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

31. märts 2004 nr 614-k

 

 

 

 

 

Volituse andmine Tallinna linna esindamiseks

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Võlaõigusseaduse § 271- § 338, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3

 

 

 

 

 

1. Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhatajat Margus Kruusmägi (edasivolitamise õigusega) esindama Tallinna linna asjaajamiseks kõigis asutustes, organisatsioonides, kohtutes ja kõikide isikute ees:

1.1  eluruumi üürilepingu sõlminud isikutelt  üüri- ja muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulude) võlgnevuste sissenõudmise, eluruumi üürilepingu muutmise, ülesütlemise ja eluruumi valdusest vabastamise asjades;

1.2  äriruumi kasutamise eest tasumisele kuuluva üüri- ja muude üüritud asjaga seotud kulude (kõrvalkulude) võlgnevuste sissenõudmise, äriruumi üürilepingu muutmise, ülesütlemise ja äriruumi valdusest vabastamise asjades.

2. Punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud toimingute sooritamiseks Tallinna linna nimel nõudma, vastu võtma ja esitama kõiki punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud toiminguteks vajalikke dokumente, sõlmima ja alla kirjutama kõikidele vajalikele lepingutele ning avaldustele, vormistama kõik vajalikud dokumendid ja sooritama kõik toimingud, mis on seoses punktides 1.1 ja 1.2 toodud volitustega.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusameti juhatajale Margus Kruusmägile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär