Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna teevalgustusnormide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 24.03.2004 määrus number 26
Jõustumine:29.03.2004
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2011 - ... [RT IV, 08.08.2013, 44]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 19.01.2011 nr 3, jõustumine 01.07.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. märts 2004 nr 26

 

 

 

 

 

Tallinna linna teevalgustusnormide kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse teeseaduse § 25 lg 3, liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, lg 3 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel.
(Tlv m 19.01.2011 nr 3, jõustumine 01.07.2011)

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna linna teevalgustusnormid.

2. Määrus jõustub 29. märtsil 2004.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

Lisa - Tallinna linna teevalgustusnormid