Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 24.03.2004 määrus number 29
jõustumine 31.03.2004
Kehtetuks tunnistamine 03.06.2009
Redaktsiooni kehtivus 03.09.2007 - 23.12.2007

REDAKTSIOON:

Tlv m 29.08.2007 nr 74 jõust. 03.09.2007
Tlv m 09.05.2007 nr 41 jõust. 14.05.2007
Tlv m 18.04.2007 nr 35 jõust. 23.04.2007
Tlv m 07.02.2007 nr 18 jõust. 12.02.2007
Tlv m 17.05.2006 nr 45 jõust. 22.05.2006
Tlv m 05.04.2006 nr 26 jõust. 10.04.2006
Tlv m 15.03.2006 nr 21 jõust. 20.03.2006
Tlv m 01.06.2005 nr 59 jõust. 06.06.2005
Tlv m 27.04.2005 nr 48 jõust. 02.05.2005
Tlv m 19.01.2005 nr 9 jõust. 24.01.2005
Tlv m 10.11.2004 nr 88 jõust. 01.12.2004
Tlv m 21.06.2004 nr 65 jõust. 25.06.2004

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. märts 2004 nr 29

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidest 2.1 ja 2.2

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna noortenõukogu koosseis alljärgnevalt:

Esimees:

Edgar Savisaar

linnapea,

(Tlv m 18.04.2007 nr 35 jõust. 23.04.2007)

Liikmed:

                        Rein Ilves

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja kohusetäitja,

(Tlv m 29.08.2007 nr 74 jõust. 03.09.2007)

                        Urmas Sadam

Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna vanemspetsialist,

                        Reet Rääk

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna lastekaitsetöö peaspetsialist,

                        Kaia Jäppinen

Tallinna abilinnapea,

                        (Tlv m 27.04.2005 nr 48 jõust. 02.05.2005)

                        Triin Tuulik

mittetulundusühingu Tegusad Eesti Noored esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        (Tlv m 07.02.2007 nr 18 jõust. 12.02.2007)

                        Martti Martinson

Mittetulundusühingu Eesti Õpilasomavalitsuste Liit esindaja,

                        (Tlv m 05.04.2006 nr 26 jõust. 10.04.2006)

                        Merilin Piipuu

Tallinna Õpilasesinduse esindaja,

                        (Tlv m 17.05.2006 nr 45 jõust. 22.05.2006)

                        Tiit Terik

 

Tallinna Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Katrin Ohno

MTÜ Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing esindaja,

                        Edvard Ljulko

MTÜ Prussakovi nimeline Rattaühing esindaja,

                        Tarmo Lausing

Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Ilona-Evelyn Rannala

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö peaspetsialist

                        (Tlv m 19.01.2005 nr 9 jõust. 24.01.2005)

                        (Tlv m 07.02.2007 nr 18 jõust. 12.02.2007)

                        Riina Vaap

Tallinna Noorsootöö Keskuse direktor

                        (Tlv m 18.04.2007 nr 35 jõust. 23.04.2007)

                        Piret Järvis

 

                        (Tlv m 18.04.2007 nr 35 jõust. 23.04.2007)

                        Raimond Kaljulaid

 

                        (Tlv m 18.04.2007 nr 35 jõust. 23.04.2007)

                        Henri Kaselo

 

                        (Tlv m 18.04.2007 nr 35 jõust. 23.04.2007)

 

2. Määrus jõustub 31. märtsil 2004.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär