Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 24.03.2004 määrus number 29
jõustumine 31.03.2004
Kehtetuks tunnistamine 03.06.2009
Redaktsiooni kehtivus 22.05.2006 - 11.02.2007

REDAKTSIOON:

Tlv m 17.05.2006 nr 45 jõust. 22.05.2006

Tlv m 05.04.2006 nr 26 jõust. 10.04.2006

Tlv m 15.03.2006 nr 21 jõust. 20.03.2006

Tlv m 01.06.2005 nr 59 jõust. 06.06.2005

Tlv m 27.04.2005 nr 48 jõust. 02.05.2005

Tlv m 19.01.2005 nr 9 jõust. 24.01.2005

Tlv m 10.11.2004 nr 88 jõust. 01.12.2004

Tlv m 21.06.2004 nr 65 jõust. 25.06.2004

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. märts 2004 nr 29

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidest 2.1 ja 2.2

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna noortenõukogu koosseis alljärgnevalt:

Esimees:

Jüri Ratas

linnapea,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21 jõust. 20.03.2006)

 

Liikmed:

                        Jaak Raie

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja,

                        Urmas Sadam

Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna vanemspetsialist,

                        Reet Rääk

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna lastekaitsetöö peaspetsialist,

                        Kaia Jäppinen

Tallinna abilinnapea,

                        (Tlv m 27.04.2005 nr 48 jõust. 02.05.2005)

                        Triin Tuulik

mittetulundusühingu Tegusad Eesti Noored esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Silver Pramann

Tallinna Avatud Noortekeskuse direktor,

                        Martti Martinson

Mittetulundusühingu Eesti Õpilasomavalitsuste Liit esindaja,

                        (Tlv m 05.04.2006 nr 26 jõust. 10.04.2006)

                        Merilin Piipuu

Tallinna Õpilasesinduse esindaja,

                        (Tlv m 17.05.2006 nr 45 jõust. 22.05.2006)

                        Tiit Terik

 

Tallinna Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Katrin Ohno

MTÜ Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing esindaja,

                        Edvard Ljulko

MTÜ Prussakovi nimeline Rattaühing esindaja,

                        Gerd Tarand

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna noortekogu Noored Sotsiaaldemokraadid esindaja,

                        (Tlv m 05.04.2006 nr 26 jõust. 10.04.2006)

                        Tarmo Lausing

Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Ilona-Evelyn Rannala 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö peaspetsialist

                        (Tlv m 19.01.2005 nr 9 jõust. 24.01.2005)

                        Mihhail Solovjov

Mittetulundusühingu Noorteühendus SIIN esindaja

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

2. Määrus jõustub 31. märtsil 2004.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär