Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 24.03.2004 määrus number 29
jõustumine 31.03.2004
Kehtetuks tunnistamine 03.06.2009
Redaktsiooni kehtivus 20.03.2006 - 09.04.2006

REDAKTSIOON:

Tlv m 15.03.2006 nr 21 jõust. 20.03.2006

Tlv m 01.06.2005 nr 59 jõust. 06.06.2005

Tlv m 27.04.2005 nr 48 jõust. 02.05.2005

Tlv m 19.01.2005 nr 9 jõust. 24.01.2005

Tlv m 10.11.2004 nr 88 jõust. 01.12.2004

Tlv m 21.06.2004 nr 65 jõust. 25.06.2004

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. märts 2004 nr 29

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidest 2.1 ja 2.2

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna noortenõukogu koosseis alljärgnevalt:

Esimees:          

Jüri Ratas

linnapea,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21 jõust. 20.03.2006)

 

Liikmed:

                        Jaak Raie

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja,

                        Urmas Sadam

Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna vanemspetsialist,

                        Reet Rääk

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna lastekaitsetöö peaspetsialist,

                        Kaia Jäppinen

Tallinna abilinnapea,

                        (Tlv m 27.04.2005 nr 48 jõust. 02.05.2005)

                        Triin Tuulik

mittetulundusühingu Tegusad Eesti Noored esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Silver Pramann

Tallinna Avatud Noortekeskuse direktor,

                        Irene Taal

asutamisel oleva Tallinna õpilasvolikogu esindaja,

                        Marian Hiie

Tallinna Õpilasesinduse esindaja,

                        (Tlv m 01.06.2005 nr 59 jõust. 06.06.2005)

                        Tiit Terik

 

Tallinna Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Katrin Ohno

MTÜ Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing esindaja,

                        Edvard Ljulko

MTÜ Prussakovi nimeline Rattaühing esindaja,

                        Margus Poola

MTÜ ELSA Estonia esindaja,

                        (Tlv m 27.04.2005 nr 48 jõust. 02.05.2005)

                        Tarmo Lausing

Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Ilona-Evelyn Rannala 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö peaspetsialist

                        (Tlv m 19.01.2005 nr 9 jõust. 24.01.2005)

                        Mihhail Solovjov

Mittetulundusühingu Noorteühendus SIIN esindaja

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

2. Määrus jõustub 31. märtsil 2004.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär