Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
24.03.2008- ...
 
24.12.2007-23.03.2008
 
03.09.2007-23.12.2007
 
14.05.2007-02.09.2007
 
23.04.2007-13.05.2007
 
12.02.2007-22.04.2007
 
22.05.2006-11.02.2007
 
10.04.2006-21.05.2006
 
20.03.2006-09.04.2006
 
06.06.2005-19.03.2006
 
02.05.2005-05.06.2005
 
24.01.2005-01.05.2005
 
01.12.2004-23.01.2005
 
25.06.2004-30.11.2004
 
31.03.2004-24.06.2004

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 24.03.2004 määrus number 29
Jõustumine:31.03.2004
Kehtetuks tunnistamine:03.06.2009
Redaktsiooni kehtivus:24.01.2005 - 01.05.2005

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 19.01.2005 nr 9 jõust. 24.01.2005

Tlv m 10.11.2004 nr 88 jõust. 01.12.2004

Tlv m 21.06.2004 nr 65 jõust. 25.06.2004

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. märts 2004 nr 29

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidest 2.1 ja 2.2

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna noortenõukogu koosseis alljärgnevalt:

Esimees:          

Tõnis Palts

linnapea,

(Tlv m 10.11.2004 nr 88 jõust. 01.12.2004)

Liikmed:

                        Tatjana Muravjova

abilinnapea,

                        (Tlv m 21.06.2004 nr 65 jõust. 25.06.2004)

                        Jaak Raie

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja,

                        Urmas Sadam

Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna vanemspetsialist,

                        Reet Rääk

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna lastekaitsetöö peaspetsialist,

                        Priit Pramann

Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige,

                        Maria Savisaar

Tallinna Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni liige,

                        Silver Pramann

Tallinna Avatud Noortekeskuse direktor,

                        Irene Taal

asutamisel oleva Tallinna õpilasvolikogu esindaja,

                        Maarja Virkus

MTÜ Eesti Õpilasomavalitsuste Liit Tallinna õpilasesinduse esindaja,

                        Rainer Vakra

MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit Tallinna projektijuht,

                        Katrin Ohno

MTÜ Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing esindaja,

                        Edvard Ljulko

MTÜ Prussakovi nimeline Rattaühing esindaja,

                        Helen Lillep

MTÜ BEST-ESTONIA esindaja,

                        Tarmo Lausing

Keskerakonna noortenõukogu esindaja.

                        Ilona-Evelyn Rannala  

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö peaspetsialist

                        (Tlv m 19.01.2005 nr 9 jõust. 24.01.2005)

2. Määrus jõustub 31. märtsil 2004.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär