Tallinna Linnavalitsus 24.03.2004 määrus number 29.
Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine