Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv m 11.02.2004 nr 9
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 03.06.2009 nr 956
Akti muudavad
 
Tlv m 19.03.2008 nr 22
 
Tlv m 19.12.2007 nr 109
 
Tlv m 29.08.2007 nr 74
 
Tlv m 09.05.2007 nr 41
 
Tlv m 18.04.2007 nr 35
 
Tlv m 07.02.2007 nr 18
 
Tlv m 17.05.2006 nr 45
 
Tlv m 05.04.2006 nr 26
 
Tlv m 15.03.2006 nr 21
 
Tlv m 01.06.2005 nr 59
 
Tlv m 27.04.2005 nr 48
 
Tlv m 19.01.2005 nr 9
 
Tlv m 10.11.2004 nr 88
 
Tlv m 21.06.2004 nr 65
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 24.03.2004 määrus number 29
Jõustumine:31.03.2004
Kehtetuks tunnistamine:03.06.2009
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2006 - 09.04.2006

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 15.03.2006 nr 21 jõust. 20.03.2006

Tlv m 01.06.2005 nr 59 jõust. 06.06.2005

Tlv m 27.04.2005 nr 48 jõust. 02.05.2005

Tlv m 19.01.2005 nr 9 jõust. 24.01.2005

Tlv m 10.11.2004 nr 88 jõust. 01.12.2004

Tlv m 21.06.2004 nr 65 jõust. 25.06.2004

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. märts 2004 nr 29

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidest 2.1 ja 2.2

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna noortenõukogu koosseis alljärgnevalt:

Esimees:          

Jüri Ratas

linnapea,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21 jõust. 20.03.2006)

 

Liikmed:

                        Jaak Raie

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja,

                        Urmas Sadam

Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna vanemspetsialist,

                        Reet Rääk

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna lastekaitsetöö peaspetsialist,

                        Kaia Jäppinen

Tallinna abilinnapea,

                        (Tlv m 27.04.2005 nr 48 jõust. 02.05.2005)

                        Triin Tuulik

mittetulundusühingu Tegusad Eesti Noored esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Silver Pramann

Tallinna Avatud Noortekeskuse direktor,

                        Irene Taal

asutamisel oleva Tallinna õpilasvolikogu esindaja,

                        Marian Hiie

Tallinna Õpilasesinduse esindaja,

                        (Tlv m 01.06.2005 nr 59 jõust. 06.06.2005)

                        Tiit Terik

 

Tallinna Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Katrin Ohno

MTÜ Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing esindaja,

                        Edvard Ljulko

MTÜ Prussakovi nimeline Rattaühing esindaja,

                        Margus Poola

MTÜ ELSA Estonia esindaja,

                        (Tlv m 27.04.2005 nr 48 jõust. 02.05.2005)

                        Tarmo Lausing

Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja,

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

                        Ilona-Evelyn Rannala 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö peaspetsialist

                        (Tlv m 19.01.2005 nr 9 jõust. 24.01.2005)

                        Mihhail Solovjov

Mittetulundusühingu Noorteühendus SIIN esindaja

(Tlv m 15.03.2006 nr 21jõust.20.03.2006)

 

2. Määrus jõustub 31. märtsil 2004.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär