Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 24.03.2004 määrus number 29
jõustumine 31.03.2004
Kehtetuks tunnistamine 03.06.2009
Redaktsiooni kehtivus 25.06.2004 - 30.11.2004

REDAKTSIOON:

Tlv m 21.06.2004 nr 65 jõust. 25.06.2004

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. märts 2004 nr 29

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2004 määrusega nr 9 kinnitatud Tallinna linna noortenõukogu põhimääruse punktidest 2.1 ja 2.2

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna noortenõukogu koosseis alljärgnevalt:

Esimees:          

Edgar Savisaar

linnapea,

Liikmed:

                        Tatjana Muravjova

(Tlv m 21.06.2004 nr 65 jõust. 25.06.2004)

abilinnapea,

                        Jaak Raie

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja,

                        Urmas Sadam

Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna vanemspetsialist,

                        Reet Rääk

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekandeosakonna lastekaitsetöö peaspetsialist,

                        Priit Pramann

Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige,

                        Maria Savisaar

Tallinna Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni liige,

                        Silver Pramann

Tallinna Avatud Noortekeskuse direktor,

                        Irene Taal

asutamisel oleva Tallinna õpilasvolikogu esindaja,

                        Maarja Virkus

MTÜ Eesti Õpilasomavalitsuste Liit Tallinna õpilasesinduse esindaja,

                        Rainer Vakra

MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit Tallinna projektijuht,

                        Katrin Ohno

MTÜ Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing esindaja,

                        Edvard Ljulko

MTÜ Prussakovi nimeline Rattaühing esindaja,

                        Helen Lillep

MTÜ BEST-ESTONIA esindaja,

                        Tarmo Lausing

Keskerakonna noortenõukogu esindaja.

2. Määrus jõustub 31. märtsil 2004.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär