Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Juhkentali tn 31 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 24.03.2004 korraldus number 530
Redaktsiooni kehtivus:24.03.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. märts 2004 nr 530-k

 

 

Juhkentali tn 31
maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 562, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 28. märtsi 1994 otsuse nr 2441, testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse 16. oktoobrist 1997 notariaalregistri nr 8321, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 08. detsembrist 1997 notariaalregistri nr 6789, seadusejärgse pärimisõiguse tunnistuse 15. veebruarist 1999 notariaalregistri nr 1062, testamendijärgse pärimisõiguse tunnistuse 15. veebruarist 1999 notariaalregistri nr 1064, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 17. juulist 2001 notariaalregistri nr 12134, kokkulepped mõtteliste osade muutmiseks, ostu-müügi lepingu, ehitise kasutuskorra kokkuleppe, pandilepingu ning nõudeõiguse loovutamise lepingu 18. detsembrist 2001 notariaalregistri nr 8502, pandi kustutamise kokkuleppe, ehitiste mõttelise osa müügi-, nõudeõiguse loovutamise- ja pandilepingu 07. novembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 5560, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse mõtteliste osade loovutamise lepingu 08. detsembrist 2003 notari ametitoimingute raamatu registri number 9231 ja maa tagastamise toimiku nr 2525 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Juhkentali tn 31;

1.2 pindala: 914 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2743 pindalaga 910,4 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Helen Kaunissaare, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 570/14869 mõttelises osas;

2.2 Mare Mesipuu, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 440/14869 mõttelises osas;

2.3 Igor Vabištševitš, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 2200/14869 mõttelises osas;

2.4 Sven Kompus, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 440/14869 mõttelises osas;

2.5 Tõnu Kiis, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 900/14869 mõttelises osas;

2.6 Merle Kadarik, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 440/14869 mõttelises osas;

2.7 Allan Reinsalu, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 750/14869 mõttelises osas;

2.8 Agur Fuchs, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Kuusalu vald, Harjumaa, 1877/14869 mõttelises osas;

2.9 Eddi Joost, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Rapla maakond, 1280/14869 mõttelises osas;

2.10 Tauri Sumberg, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, 1110/14869 mõttelises osas;

2.11 Ants Haavel, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Kuressaare, 862/14869 mõttelises osas;

2.12 Leo Mäe, i. k. XXXXXXXXXXX eluk. XXXX, Tallinn, 2000/14869 mõttelises osas;

2.13 Luule Lilles, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Harjumaa, 2000/14869 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2743 maa tagastatuks.

 

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Helen Kaunissaare, 7 (seitse) krooni ja 70 (seitsekümmend) senti;

5.2 Mare Mesipuu, 5 (viis) krooni ja 90 (üheksakümmend) senti;

5.3 Igor Vabištševitš, 29 (kakskümmend üheksa) krooni ja 60 (kuuskümmend) senti;

5.4 Sven Kompus, 5 (viis) krooni ja 90 (üheksakümmend) senti;

5.5 Tõnu Kiis, 12 (kaksteist) krooni ja 10 (kümme) senti;

5.6 Merle Kadarik, 5 (viis) krooni ja 90 (üheksakümmend) senti;

5.7 Allan Reinsalu, 10 (kümme) krooni ja 10 (kümme) senti;

5.8 Agur Fuchs, 25 (kakskümmend viis) krooni ja 20 (kakskümmend) senti;

5.9 Eddi Joost, 17 (seitseteist) krooni ja 20 (kakskümmend) senti;

5.10 Tauri Sumberg, 15 (viisteist) krooni;

5.11 Ants Haavel, 11 (üksteist) krooni ja 60 (kuuskümmend) senti;

5.12 Leo Mäe, 26 (kakskümmend kuus) krooni ja 90 (üheksakümmend) senti;

5.13 Luule Lilles, 26 (kakskümmend kuus) krooni ja 90 (üheksakümmend) senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejatel:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär