Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine
Tallinna Linnavalitsus 10.03.2004 korraldus number 484
Redaktsiooni kehtivus:10.03.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. märts 2004 nr 484-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine ja soodustuste andmisest keeldumine

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud parkimistasu punktid 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 ja 8.7 ning Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekud

 

 

1. Anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas 1 nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Mitte anda parkimistasu soodustusi korralduse lisas 2 nimetatud asutustele ja isikule.

3. Kommunaalametil teha korraldus teatavaks korralduse lisades nimetatud asutustele ja isikutele.

4. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 1

Tallinna Linnavalitsuse  10. märtsi 2004

korraldusele nr 484-k

 

Parkimistasu soodustuse saajad

 

 

 

Jrk nr.

Parkimisloa taotleja

Parkimisala

Loa hind kroonides

Lubade arv

Kehtivusaeg

 

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2004

 

2.

Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

Kesklinn

375.-/kuu (75%)

1

31.12.2004

 

3.

Maanteeamet

Kesklinn

375.-/kuu (75%)

1

31.12.2004

 

4.

Iru Hooldekodu

Kesklinn

100.-/kuu (93,33%)

1

31.12.2004

 

5.

Põhja-Tallinna Valitsus

Kesklinn,

Vana-Viru

100.-/kuu (96%)

1

31.12.2004

 

6.

Tallinna Vapimärgi kavaler Eri Klas

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2004

 

7.

Tallinna Vapimärgi kavaler Veljo Tormis

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2004

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

LISA 2

Tallinna Linnavalitsuse  10. märtsi 2004

korraldusele nr 484-k

 

Parkimistasu soodustuse mittesaajad

 

 

 

1. Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

2. Riigikogu Kantselei

3. Tallinna Keskraamatukogu

4. Paldiski Linnavalitsus

5. Paide Linnavalitsus

6. Aktsiaselts FALCK EESTI

7. Eesti Riiklik Nukuteater

8. Füüsilisest Isikust Ettevõtja KALJO REINTAMI VIDEO

9. Mittetulundusühing Teine Tants

10. Eesti Pimemassööride Ühing

11. Eesti Patsientide Esindusühing

12. Ants Tael

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär