Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alatiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Peep Aaviksoo nimetamisega abilinnapea ametikohale
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2004 määrus number 15
Jõustumine:23.02.2004
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2011 - ...

 Redaktsioonid

 REDAKTSIOON:
Tlv m 01.06.2011 nr 86, jõustumne 06.06.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. veebruar 2004 nr 15

 

 

Alatiste komisjonide koosseisude muutmine seoses Peep Aaviksoo nimetamisega abilinnapea ametikohale

 

 

 

Võttes aluseks Tallinna põhimääruse  § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari 2004 otsuse nr 21 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus”,

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 18. aprilli 2001 määrusega nr 61 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse liikluskomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 vabastada komisjoni esimehe kohalt Toivo Ninnas;

1.2 nimetada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo.

 

2. (Kehtetu - Tlv m 01.06.2011 nr 86, jõustumne 06.06.2011)

 

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 69 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu järgmiselt:

3.1 vabastada komisjoni liikme kohalt Toivo Ninnas;

3.2 kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo.

 

4. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 106 kinnitatud Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni koosseisu järgmiselt:

4.1 vabastada komisjoni esimehe kohalt Toivo Ninnas;

4.2 nimetada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo.

 

5. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2004 määrusega nr 3 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu järgmiselt:

5.1 vabastada komisjoni esimehe kohalt Toivo Ninnas;

5.2 nimetada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Peep Aaviksoo.

 

 

6. Määrus jõustub 23. veebruaril 2004.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes