Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raja tn 15/Mäepealse tn 1, Mäepealse tn 3 ja Mäepealse tn 2 maa mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 21.01.2004 korraldus number 90
Redaktsiooni kehtivus:21.01.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. jaanuar 2004 nr 90-k

 

 

Raja tn 15/ Mäepealse tn 1, Mäepealse tn 3 ja Mäepealse tn 2 maa mittetagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 6 lg 2 punktid 3 ja 4, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. novembri 1995 otsuse nr 6426, Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 1995 korralduse nr 3274-k ja 06. detsembri 1995 korralduse nr 3390-k, Haridusministeeriumi 05. juuni 1997 ministri käskkirja nr 113, Tallinna Linnavalitsuse 04. augusti 1999 korralduse nr 5458-k, nõudeõiguse loovutamise lepingu 16. aprillist 1997 notariaalregistri nr 2194, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 06. detsembrist 1999 notariaalregistri nr 322, Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 korralduse nr 2027-k, 16. mai 2001 korralduse nr 1867-k ja 26. novembri 2003 korralduse nr 2692-k ning õigusvastaselt võõrandatud maa toimiku nr 11009 materjalid

 

 

1. Mitte tagastada Mustamäe linnaosas Raja tn 15/ Mäepealse tn 1 maad pindalaga 8433 m2, Mäepealse tn 3 maad pindalaga 8233 m2, kuna nimetatud maa-alad on jäetud riigi omandisse ja Mäepealse tn 2 maad pindalaga 5221 m2 (endine “Kivinuka Nr. b“, endine kinnistu nr 5288, üldpindala 135100 m2), kuna maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde krundina. 

2. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist järgmisele isikule:

2.1 Kulle Kurrel,i.k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn, kokku 21887 m2 eest.

3. Endise kinnistu nr 5288 maa tagastamise taotlus 37229 m 2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

4. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 2.1 nimetatud isikule.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär