Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 17.12.2003 määrus number 111 [RT IV, 16.08.2013, 19]
Jõustumine:22.12.2003
Redaktsiooni kehtivus:22.12.2003 - ... [RT IV, 16.08.2013, 19]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

17. detsember 2003 nr 111

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine
Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Lasnamäe Linnaosa Halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

1.      Määrata Priisle asumis, Narva mnt 156 krundi detailplaneeringuga ettenähtud teele nimeks Hooldekodu tee vastavalt määruse lisale.

2.      Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Hooldekodu tee nime alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

3.      Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4.      Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5.      Määrus jõustub 22. detsembril 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa