Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 30.01.2003 nr 9
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 20.12.2012 nr 30
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 11.12.2003 määrus number 68
Jõustumine:18.12.2003
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:18.12.2003 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2003 nr 68

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 2 lg 2, § 4 lg 1 p 8, § 5 p 10 ja § 14¹ning Liiklusseaduse § 50¹ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu punkti 8.4.3 ja sõnastada see järgmiselt: “8.4.3 muudel juhtudel lähtudes avalikust huvist kuni 100%.”.

2. Täiendada Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud parkimistasu punkti 8.12 ja sõnastada see järgmiselt: “8.12 Kommunaalametil esitada kord kvartalis Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjonile andmed väljastatud parkimise sooduslubade kohta.”.

3. Tallinna Kommunaalametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Tallinna Maksuametile.

4. Määrus jõustub 18. detsembril 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees