Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridusasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 10.12.2003 määrus number 104
Jõustumine:15.12.2003
Redaktsiooni kehtivus:15.12.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

10. detsember 2003 nr 104

 

 

 

 

 

Haridusasutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lg 4, Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punktist 1.1, Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusest nr 182, 7. veebruari 2002 otsustest nr 56 ja 57, 21. veebruari 2002 otsusest nr 86 ning 12. detsembri 2002 otsusest nr 485,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Tunnistada kehtetuks:

1.1 Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 1999 määruse nr 95 punktiga 4 kinnitatud Tallinna Killustiku Lasteaia põhimäärus;

1.2 Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 1999 määruse nr 109 punktiga 1.16 kinnitatud Tallinna Tondi Lasteaed-Algkooli põhimäärus;

1.3 Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 1999 määruse nr 109 punktiga 1.19 kinnitatud Tallinna 11. Õhtukeskkooli põhimäärus;

1.4 Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 1999 määruse nr 110 punktiga 9 kinnitatud Kopli Vene Põhikooli põhimäärus;

1.5 Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2000 määrus nr 26 “Tallinna Keeltekooli põhimääruse kinnitamine“.

2. Määrus jõustub 15. detsembril 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär