Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 26.11.2003 määrus number 101 [RT IV, 16.08.2013, 47]
Jõustumine:01.12.2003
Redaktsiooni kehtivus:01.12.2003 - ... [RT IV, 16.08.2013, 47]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

26. november 2003 nr 101

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine

Haabersti linnaosas

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti linnaosa halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Määrata Kakumäe asumis, Põlde tänav 14c kinnistu detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele nimed vastavalt määruse lisale järgmiselt:

1.1 Põlde põik;

1.2 Ojakääru tänav;

1.3 Kudu tänav;

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Põlde põik, Ojakääru ja Kudu tänavate nimede alusel moodustatavatele kinnistutele aadressid.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5. Määrus jõustub 1. detsembril 2003.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

LISA