Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määruse nr 77 "Tallinna linna heakorra eeskirja kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 27.11.2003 määrus number 64
Jõustumine:04.12.2003
Kehtetuks tunnistamine:01.09.2006
Redaktsiooni kehtivus:04.12.2003 - ...

 

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

27. november 2003 nr 64

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määruse nr 77 “Tallinna linna heakorra eeskirja kinnitamine“ muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 36¹, Teeseaduse § 2, § 3, § 14 ja § 25 lõigetest 1, 3 ja 7 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määruse nr 77 preambulit ja sõnastada see järgmiselt: “Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 36¹, Teeseaduse § 2, § 3, § 14 ja § 25 lõigetest 1, 3 ja 7,“.

2. Muuta Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määrusega nr 77 kinnitatud “Tallinna linna heakorra eeskirja“ alljärgnevalt:

2.1 muuta punkti 4.4 ja sõnastada see järgmiselt: “4.4 puhastusala – kinnistu või ehitisega vahetult külgnev kõnnitee, mis asub kinnistu või ehitise ja sõidutee vahel;“;

2.2 jätta punktides 11.2 ja 12.8 välja sõnad “või piirneval“;

2.3 asendada punktis 12.9 sõna “piirnevalt“ sõnaga “külgnevalt“.

3. Määrus jõustub 4. detsembril 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees