Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara võõrandamise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.10.2003 määrus number 49
Jõustumine:23.10.2003
Redaktsiooni kehtivus:23.10.2003 - ...

 

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. oktoober 2003 nr 49

 

 

 

 

Linnavara võõrandamise korra muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ning vajadusest saada paremat ülevaadet linnavara võõrandamise käigust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Täiendada Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punkti 69 uue lausega järgmises sõnastuses:

“Korra punktides 12.1 ja 12.4 sätestatud linnavara võõrandamise korraldaja edastab linnavolikogule igakuiselt kirjaliku ülevaate linnavara tasu eest võõrandamise hetkeseisust (objektid, mis on linnavolikogu poolt otsustatud võõrandada, aga mille võõrandamine ei ole toimunud; objektide loetelu, mis on aruandekuul võõrandatud, näidates ära alg- ja müügihinna).“.

2. Määrus jõustub 23. oktoobril 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees