Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt on aluseks
 
Tlv k 08.08.2018 nr 1106
 
Tlv k 08.08.2018 nr 1107
 
Tlv k 08.08.2018 nr 1108
 
Tlv k 08.08.2018 nr 1109
 
Tlv k 08.08.2018 nr 1110
 
Tlv k 27.06.2018 nr 991
 
Tlv k 27.06.2018 nr 992
 
Tlv k 27.06.2018 nr 993
 
Tlv k 27.06.2018 nr 994
 
Tlv k 27.06.2018 nr 995
 
Tlv k 27.06.2018 nr 996
 
Tlv k 27.06.2018 nr 998
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1005
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1006
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1007
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1008
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1009
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1010
 
Tlv k 20.06.2018 nr 946
 
Tlv k 20.06.2018 nr 948
 
Tlv k 20.06.2018 nr 949
 
Tlv k 20.06.2018 nr 950
 
Tlv k 20.06.2018 nr 951
 
Tlv k 20.06.2018 nr 952
 
Tlv k 20.06.2018 nr 953
 
Tlv k 20.06.2018 nr 957
 
Tlv k 20.06.2018 nr 963
 
Tlv k 13.06.2018 nr 872
 
Tlv k 13.06.2018 nr 873
 
Tlv k 13.06.2018 nr 874
 
Tlv k 13.06.2018 nr 875
 
Tlv k 13.06.2018 nr 876
 
Tlv k 13.06.2018 nr 877
 
Tlv k 13.06.2018 nr 878
 
Tlv k 13.06.2018 nr 879
 
Tlv k 13.06.2018 nr 880
 
Tlv k 13.06.2018 nr 881
 
Tlv k 13.06.2018 nr 882
 
Tlv k 13.06.2018 nr 892
 
Tlv k 13.06.2018 nr 893
 
Tlv k 13.06.2018 nr 894
 
Tlv k 13.06.2018 nr 895
 
Tlv k 13.06.2018 nr 896
 
Tlv k 13.06.2018 nr 897
 
Tlv k 13.06.2018 nr 899
 
Tlv k 13.06.2018 nr 900
 
Tlv k 06.06.2018 nr 835
 
Tlv k 06.06.2018 nr 836
 
Tlv k 06.06.2018 nr 837
 
Tlv k 06.06.2018 nr 841
Näita veel (3998)
Aktile viitab
 
Tlv k 12.03.2018 nr 361
 
Tlv k 01.02.2017 nr 170
 
Tlv k 22.04.2015 nr 591
 
Tvk o 21.08.2014 nr 123
 
Tlv k 30.04.2014 nr 676
 
Tlv k 23.04.2014 nr 645
 
Tlv k 07.08.2013 nr 1032
 
Tlv k 26.06.2013 nr 927
 
Tlv k 26.06.2013 nr 929
 
Tlv k 26.06.2013 nr 928
 
Tlv k 26.06.2013 nr 930
 
Tlv k 26.06.2013 nr 931
 
Tlv k 26.06.2013 nr 932
 
Tlv k 26.06.2013 nr 940
 
Tlv k 20.03.2013 nr 345
 
Tlv k 15.08.2012 nr 1080
 
Tlv k 28.06.2012 nr 948
 
Tlv k 28.06.2012 nr 962
 
Tlv k 28.06.2012 nr 965
 
Tlv k 02.05.2012 nr 618
 
Tlv k 30.11.2011 nr 1870
 
Tlv k 03.08.2011 nr 1207
 
Tlv k 20.04.2011 nr 621
 
Tlv k 20.04.2011 nr 625
 
Tlv k 12.01.2011 nr 33
 
Tlv k 04.08.2010 nr 1195
 
Tlv k 02.06.2010 nr 881
 
Tlv k 20.01.2010 nr 52
 
Tlv k 16.12.2009 nr 2061
 
Tlv k 14.10.2009 nr 1670
 
Tlv k 02.09.2009 nr 1385
 
Tlv k 10.06.2009 nr 987
 
Tlv k 27.05.2009 nr 856
 
Tlv k 20.05.2009 nr 798
 
Tlv k 20.05.2009 nr 803
 
Tlv k 29.04.2009 nr 673
 
Tlv k 01.04.2009 nr 501
 
Tlv k 18.03.2009 nr 406
 
Tlv k 18.03.2009 nr 407
 
Tlv k 18.03.2009 nr 408
 
Tlv k 18.03.2009 nr 409
 
Tlv k 11.03.2009 nr 369
 
Tlv k 11.03.2009 nr 371
 
Tlv k 04.03.2009 nr 316
 
Tlv k 04.03.2009 nr 320
 
Tlv k 25.02.2009 nr 270
 
Tlv k 25.02.2009 nr 276
 
Tlv k 25.02.2009 nr 277
 
Tlv k 25.02.2009 nr 278
 
Tlv k 18.02.2009 nr 221
Näita veel (1067)
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele
Tallinna Linnavolikogu 16.10.2003 määrus number 50 [RT IV, 16.08.2013, 38]
Jõustumine:23.10.2003
Redaktsiooni kehtivus:23.10.2003 - ... [RT IV, 16.08.2013, 38]

 

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. oktoober 2003 nr 50

 

 

 

 

Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Juhindudes Maakatastriseaduse § 18, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused p 7 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 2 ning tulenevalt linnavalitusse ettepanekust,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

 

 

 

1. Delegeerida Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramine Tallinna Linnavalitsusele.

2. Määrus jõustub 23. oktoobril 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees