Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Imiku hoolduspakkide andmine
Tallinna Linnavalitsus 08.10.2003 määrus number 95
Jõustumine:01.01.2004
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2004 - 31.12.2009

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:


Tlv m 16.12.2009 nr 96,  jõustunud 01.01.2010 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

8. oktoober 2003 nr 95

 

 

 

 

 

Imiku hoolduspakkide andmine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punktist 3 ja Tallinna põhimääruse  § 6 lg 1 punktist 1 ning  Tallinna Linnavalitsuse 10. septembri 2003 istungi protokolli nr 38 päevakorrapunkti nr 20 alapunktist 5,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Anda imiku hoolduspakk Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus, Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus ja Aktsiaseltsis Fertilitas  (edaspidi koos haiglad) sündinud imiku emale, hooldajale või eestkostjale tingimusel, et tema elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Tallinna linn ning üks vanematest, hooldaja või eestkostja on rahvastikuregistri  andmetel elanud Tallinnas vähemalt üks aasta vahetult enne lapse sündi.

2.  Väljaspool punktis 1 nimetatud haiglaid  sündinud imiku emale, hooldajale või eestkostjale, kes vastavad punktis 1 nimetatud tingimustele,  antakse imiku hoolduspakk Aktsiaseltsi  Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikust sünnile järgneva kuu jooksul lapse  sünnitõendi alusel.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2002  määrus nr 126 “Imiku hoolduspakkide andmine”.

4.  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil korraldada hoolduspakkide andmise kohta informatsiooni avaldamine ajalehes Postimees.

5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. Laste osas, kes on sündinud 2003. aastal kohaldatakse Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2002 määrust nr 126.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär