Tallinna Linnavalitsus 01.10.2003 määrus number 94.
Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine