Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 01.10.2003 määrus number 91
jõustumine 06.10.2003

Redaktsiooni kehtivus 06.10.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. oktoober 2003 nr 91

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Linnaosa Halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

1. Määrata Kakumäe asumis, Loomuse tn 15 detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele nimed Võrgukivi, Poru ja Laose vastavalt määruse lisale.

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Võrgukivi, Poru ja Laose tänavate nimede alusel moodustatavatele kruntidele aadressid.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5. Määrus jõustub 6. oktoobril 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Lisa