Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 18.09.1997 nr 46
Aktile viitab
 
Tlv k 22.12.2003 nr 2991
 
Tlv k 19.11.2003 nr 2646
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 01.10.2003 määrus number 91 [RT IV, 16.08.2013, 26]
Jõustumine:06.10.2003
Redaktsiooni kehtivus:06.10.2003 - ... [RT IV, 16.08.2013, 26]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. oktoober 2003 nr 91

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Linnaosa Halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

1. Määrata Kakumäe asumis, Loomuse tn 15 detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele nimed Võrgukivi, Poru ja Laose vastavalt määruse lisale.

2. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata Võrgukivi, Poru ja Laose tänavate nimede alusel moodustatavatele kruntidele aadressid.

3. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

4. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5. Määrus jõustub 6. oktoobril 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Lisa