Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2003 määrus number 87
Jõustumine:29.09.2003
Kehtetuks tunnistamine:06.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:29.09.2003 - 06.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 01.06.2011 nr 86, jõustumine 06.06.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. september 2003 nr 87

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 501 lõikest 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni põhimääruse punktist 2.2,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1  arvata komisjoni koosseisust välja Tõnu Raag ja Rudolf Selge;

1.2  kinnitada komisjoni liikmeteks Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna vanemspetsialist Risto Aasmaa ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse konsultant Heino Tonsiver.

2. Muuta Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni liikme Jaan Maanase ametinimetus alljärgnevalt: Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhataja.

3. Määrus jõustub 29. septembril 2003.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär