Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2003 määrus number 85 [RT IV, 16.08.2013, 33]
Jõustumine:29.09.2003
Redaktsiooni kehtivus:29.09.2003 - ... [RT IV, 16.08.2013, 33]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. september 2003 nr 85

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine

Haabersti linnaosas

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Halduskogu ettepaneku,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Määrata Kakumäe asumisse, Kaheküla tee 25a ja 25b kruntide ning lähiala detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt määruse lisale 1 nimi Kessi tänav.

2. Määrata Tiskre asumisse, Rannamõisa tee 44, 44c ja 46 kinnistute detailplaneeringuga ettenähtud tänavale vastavalt määruse lisale 2 nimi Hoburaua tänav.

3. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata  Kessi tänava ja Hoburaua tänavate nimede alusel moodustavatele kruntidele aadressid.

4. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omanike poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

5. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna linna avaldab oma ametlikke teadaandeid.

6. Määrus jõustub 29. septembril 2003.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Lisa 1
Lisa 2