Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnistu)

Tallinna Linnavalitsus 24.09.2003 korraldus number 2133
Kehtetuks tunnistamine 25.11.2020
Redaktsiooni kehtivus - 25.11.2020
AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.11.2020 nr 1279

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. september 2003 nr 2133-k

 

 

 

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(Asula tn 11 kinnistu)

 

 

 

 

 

 

Aluseks võttes Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktid 5, 14 ja 15

 

 

 

 

 

       

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda üle oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi Asula tn 11 asuv:

1.1 kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 32812, katastritunnus 78401:118:1770, pindala 2418 m², sihtotstarve: elamumaa 50%, sotsiaalmaa 50%);

1.2 kinnistul asuv ehitis (suletud netopind 902.3 m²).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Tallinna Elamumajandusametile ja Tallinna Maa-ametile.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär