Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Asula tn 11 kinnistu)
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2003 korraldus number 2133
Redaktsiooni kehtivus: - 25.11.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.11.2020 nr 1279

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. september 2003 nr 2133-k

 

 

 

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(Asula tn 11 kinnistu)

 

 

 

 

 

 

Aluseks võttes Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktid 5, 14 ja 15

 

 

 

 

 

       

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda üle oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Elamumajandusameti valitsemisele ja bilanssi Asula tn 11 asuv:

1.1 kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 32812, katastritunnus 78401:118:1770, pindala 2418 m², sihtotstarve: elamumaa 50%, sotsiaalmaa 50%);

1.2 kinnistul asuv ehitis (suletud netopind 902.3 m²).

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Tallinna Elamumajandusametile ja Tallinna Maa-ametile.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär