Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaõhumuuseumi tee 28, 28a ja 28b kruntide detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.08.2003 korraldus number 1793
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2017 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 21.06.2017 nr 1008

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  6. august 2003 nr  1793-k

 

 

Vabaõhumuuseumi tee 28, 28a ja 28b kruntide detailplaneeringu kehtestamine

Haabersti linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 3 ja 5 alusel,

 

 

     

1. Kehtestada Vabaõhumuuseumi tee 28, 28a ja 28b kruntide detailplaneering, aktsiaselts ETP Grupp töö nr 818, millega on kavandatud Haabersti linnaosas asuvale 2,1 ha suurusele maa-alale kolmteist krunti – üksikelamu teenindamiseks, trafoalajaama ja kaheksa üksikelamu ehitamiseks, naaberkinnistuga liitmiseks ja tee rajamiseks.
(Kehtetu osaliselt - Tlv k 21.06.2017 nr 1008 sätestatud osas)

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 09. juunil 2003 sõlmitud lepingule nr 199.

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär