Tallinna Linnavalitsus 18.06.2003 korraldus number 1567.
Tondi tn 42 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine