Tallinna Linnavalitsus 18.06.2003 korraldus number 1567.
Tondi tn 42 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine Tvk m 40 20.09.2001 01.11.2001