Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2003 määrus number 65
Jõustumine:23.06.2003
Kehtetuks tunnistamine:18.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:14.02.2011 - 18.06.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012

REDAKTSIOON:

Tlv m 09.02.2011 nr 6, jõustumine 14.02.2011

Tlv m 10.11.2010 nr 89, jõustumine 15.11.2010
Tlv m 09.12.2009 nr 92 jõust. 15.12.2009


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

18. juuni 2003 nr 65

 

 

 

 

 

Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45, Teeseaduse § 25 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusest nr 8 ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 "Tallinna linna heakorra eeskiri,

 

(Tlv m 09.12.2009 nr 92 jõust. 15.12.2009)

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Keelata Tallinna vanalinnas parkimine tänavate puhastamise ja heakorra hoidmise eesmärgil järgmiselt:

1.1 suveperioodil (1. aprillist kuni 14. novembrini) laupäeviti kella 00.00-06.00 I piirkonnas ja pühapäeviti kella 00.00-06.00 II piirkonnas;

(Tlv m 10.11.2010 nr 89, jõustumine 15.11.2010)

1.2  talveperioodil (15. novembrist kuni 31. märtsini) paariskuupäevadel kella 00.00-06.00 I piirkonnas ja paaritutel kuupäevadel kella 00.00-06.00 II piirkonnas.

(Tlv m 10.11.2010 nr 89, jõustumine 15.11.2010)

2. Lugeda Tallinna vanalinna

2.1 I piirkonnaks:

Viru tn, Valli tn, Müürivahe tn (Harju tn ja Viru tn vaheline ala), Sauna tn, Väike-Karja tn, Vana turg, Vanaturu kael, Raekoja plats, Kuninga tn, Suur-Karja tn, Harju tn, Kullassepa tn, Vana-Posti tn, Dunkri tn, Rataskaevu tn, Niguliste tn, Rüütli tn, Toompea (Piiskopi tn, Rutu tn, Kiriku tn, Kiriku plats, Kohtu tn, Toom-Rüütli tn, Rahukohtu tn, Toom-Kooli tn);

2.2 II piirkonnaks:

Pikk tn, Vaimu tn, Pagari tn, Oleviste tn, Tolli tn, Lai tn, Suurtüki tn, Kooli tn, Laboratooriumi tn, Suur-Kloostri tn, Väike-Kloostri tn, Nunne tn, Aia tn, Vana-Viru tn, Uus tn, Müürivahe tn ( Viru tn ja Munga tn vaheline ala), Munga tn, Vene tn, Pühavaimu tn, Apteegi tn, Mündi tn, Kinga tn,  Olevimägi, Sulevimägi, Inseneri tn, Kanuti tn (Aia tn 18 - 20 vaheline lõik).

3. Tallinna Transpordiametil korraldada Tallinna vanalinnas parkimist keelavate liiklusmärkide paigaldamine tähtaegselt igal aastal suveperioodi ja talveperioodi alguseks.

(Tlv m 10.11.2010 nr 89, jõustumine 15.11.2010)

4. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil tagada parkimiskontrolöride töö punktides 1 ja 2 nimetatud piirkondades ja aegadel.

(Tlv m 10.11.2010 nr 89, jõustumine 15.11.2010)

5.Lubada vanalinna tasulise valveta parkimise tsooni elanikke parkida kehtiva elektroonilise aastakaardi alusel sõidukeid tööpäeviti 6 tundi enne ja 4 tundi pärast parkimise keeluaega ning puhkepäeviti ööpäevaringselt vanalinna vastava piirkonna puhastuse ajal naaberpiirkonnas ning talveperioodil ka Väike Rannavärava 6 tasulises parklas vabade kohtade olemasolul.

(Tlv m 09.02.2011 nr 6, jõustumine 14.02.2011)

6. Määrus jõustub 23. juunil 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär