Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pääsküla prügilas jäätmete vastuvõtmise lõpetamine
Tallinna Linnavolikogu 29.05.2003 otsus number 173
Redaktsiooni kehtivus:29.05.2003 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

29. mai 2003 nr 173

 

 

 

 

Pääsküla prügilas jäätmete vastuvõtmise lõpetamine

 

 

 

Juhindudes linnavolikogu 7. märtsi 2002 määrusega nr 17 kinnitatud Tallinna jäätmehoolduseeskirja p 53, Harjumaa Keskkonnateenistuse 31. oktoobri 2001 otsusest                     nr 7-5/2287, Tallinna Prügila AS 14. aprilli 2003 kirjast nr 02-259 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekutest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Lõpetada jäätmete vastuvõtt Pääsküla prügilas, kui Tallinna Prügila AS on saanud Jõelähtmes asuva prügila tegevuse alustamiseks vajalikud load, s.h keskkonnaload Harjumaa Keskkonnateenistuselt ja alustab jäätmete vastuvõttu.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada Pääsküla prügila sulgemine ja suletud prügila järelhooldus.

3. Tallinna Linnavalitsusel teavitada meedia vahendusel Pääsküla prügilas jäätmete vastuvõtmise lõpetamise konkreetsest kuupäevast Tallinna linnaelanikke.

4. Tallinna Kommunaalametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees