Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Liikluskorralduskeskuse likvideerimiskomisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 21.05.2003 korraldus number 1290
Redaktsiooni kehtivus:21.05.2003 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

21. mai 2003 nr   1290-k

 

 

 

 

 

Tallinna Liikluskorralduskeskuse likvideerimiskomisjoni moodustamine

 

 

 

 

 

 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2003 määrusele nr 29

 

 

 

 

 

 

1. Moodustada Tallinna Liikluskorralduskeskuse tegevuse lõpetamiseks likvideerimiskomisjon koosseisus:

Esimees:      Ain Valdmann                    Tallinna Kommunaalameti juhataja

Aseesimees: Mati Songisepp                 Tallinna Kommunaalameti liiklusosakonna juhataja

Liikmed:      Eva Tshizhikova                 Tallinna Kommunaalameti ökonoomikaosakonna  juhataja

                     Eva Martinson                 Tallinna Kommunaalameti jurist

                     Helve Mitt                       Tallinna Kommunaalameti peaspetsialist

                     Inga Raadik                     Tallinna Kommunaalameti registriosakonna juhataja

         Vello Koonik                   Tallinna Liikluskorralduskeskuse  juhataja

                     Olga Mondonen              Tallinna Liikluskorralduskeskuse pearaamatupidaja

                     Tarmo Sulg                      Tallinna Liikluskorralduskeskuse jurist

                     Merle Sutt                       Tallinna Linnaarhiivi arvestuse ja  kogumise

sektori   peaspetsialist

                     Ilmar Puskar                    Tallinna Elamumajandusameti jurist

                     Endel Karm                     Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse linnakassa juhataja

2. Likvideerimiskomisjonil lõpetada töö 1. septembriks 2003.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Ain Valdmannile, Mati Songisepale, Eva Tshizhikovale, Eva Martinsonile, Helve Mitile, Inga Raadikule, Vello Koonikule, Olga Mondonenile, Tarmo Sulele, Merle Sutile, Ilmar Puskarile ja Endel Karmile.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär