Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingute vormide ja tingimuste, elamu sisekorraeeskirja ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2003 määrus number 38
Jõustumine:12.05.2003
Redaktsiooni kehtivus:12.02.2018 - ... [RT IV, 09.02.2018, 75]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 05.02.2018 nr 12 [RT IV, 09.02.2018, 19 - jõust. 12.02.2018]
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

7. mai 2003 nr 38

 

 

 

 

 

Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingute vormide ja tingimuste, elamu sisekorraeeskirja ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormide kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punktist 2, Võlaõigusseaduse § 272 lg 4 punktist 4 ning Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 punktidest 2.1, 2.2 ja 2.3,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1. Kinnitada juurdelisatud:

1.1 Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingute vormide kasutamise juhend vastavalt lisale 1;

1.2  Munitsipaaleluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 2;

1.3  Munitsipaaleluruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 3;

1.4  Tervikuna Tallinna linna omandis olevas elamus asuva munitsipaaleluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 4;

1.5  Tervikuna Tallinna linna omandis olevas elamus asuva munitsipaaleluruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 5;

1.6  Sotsiaaleluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 6;

1.7  Sotsiaaleluruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 7;

1.8  Tervikuna Tallinna linna omandis olevas elamus asuva sotsiaaleluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 8;

1.9  Tervikuna Tallinna linna omandis olevas elamus asuva sotsiaaleluruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 9;

1.10  Tööandja eluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 10;

1.11  Tööandja eluruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 11;

1.12  Tervikuna Tallinna linna omandis olevas elamus asuva tööandja eluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 12;

1.13  Tervikuna Tallinna linna omandis olevas elamus asuva tööandja eluruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 13;

1.14  Elamu sisekorraeeskiri vastavalt lisale 14;

1.15  Eluruumi üleandmise akti vorm vastavalt lisale 15;

1.16  Eluruumi vastuvõtmise akti vorm vastavalt lisale 16.

2. Tallinna linnale kuuluvate eluruumide üürile andmisel on eluruumide valitsejad kohustatud sõlmima üürilepingud, kasutades punktides 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10 ja 1.12 kinnitatud vorme ning lähtudes punktis 1.1 kinnitatud vormide kasutamise juhendist.

3. Punktides 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11 ja 1.13 kinnitatud tingimusi kohaldatakse vastavate eluruumide üürile andmisel üürilepingu tingimustena.

4. Eluruumi üleandmise akti vormi ja Eluruumi vastuvõtmise akti vormi on lubatud kohandada lähtuvalt eluruumi tehnilistest omadustest.

5. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

6. Määrus jõustub 12. mail 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1 TALLINNA LINNA OMANDIS OLEVATE ELURUUMIDE ÜÜRILE ANDMISEL KASUTATAVATE ÜÜRILEPINGUTE VORMIDE KASUTAMISE JUHEND (Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)
Lisa 2 MUNITSIPAALELURUUMI ÜÜRILEPING (Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)
Lisa 3 MUNITSIPAALELURUUMI ÜÜRILEPINGU TINGIMUSED
Lisa 4 TERVIKUNA TALLINNA LINNA OMANDIS OLEVAS ELAMUS ASUVA MUNITSIPAALELURUUMI ÜÜRILEPING (Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)
Lisa 5 TERVIKUNA TALLINNA LINNA OMANDIS OLEVAS ELAMUS ASUVA MUNITSIPAALELURUUMI ÜÜRILEPINGU TINGIMUSED
Lisa 6 SOTSIAALELURUUMI ÜÜRILEPING (Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)
Lisa 7 SOTSIAALELURUUMI ÜÜRILEPINGU TINGIMUSED
Lisa 8 TERVIKUNA TALLINNA LINNA OMANDIS OLEVAS ELAMUS ASUVA SOTSIAALELURUUMI ÜÜRILEPING (Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)
Lisa 9 TERVIKUNA TALLINNA LINNA OMANDIS OLEVAS ELAMUS ASUVA SOTSIAALELURUUMI ÜÜRILEPINGU TINGIMUSED
Lisa 10 TÖÖANDJA ELURUUMI ÜÜRILEPING (Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)
Lisa 11 TÖÖANDJA ELURUUMI ÜÜRILEPINGU TINGIMUSED
Lisa 12 TERVIKUNA TALLINNA LINNA OMANDIS OLEVAS ELAMUS ASUVA TÖÖANDJA ELURUUMI ÜÜRILEPING (Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011)
Lisa 13 TERVIKUNA TALLINNA LINNA OMANDIS OLEVAS ELAMUS ASUVA TÖÖANDJA ELURUUMI ÜÜRILEPINGU TINGIMUSED
Lisa 14 Elamu sisekorraeeskiri [RT IV, 09.02.2018, 19 - jõust. 12.02.2018]
Lisa 15 Eluruumi üleandmise akti vorm
Lisa 16 Eluruumi vastuvõtmise akti vorm